Danh mục menu
 

Hình ảnh hoạt động đoàn thể

CC2012

Website Trường

Backup_of_logo

Tổ Công tác Thanh niên

gio trai dat 12

Tổ HTSV & HTDN

gio trai dat 12

TT Đào tạo Phát triển Xã hội

SDTC

Lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 264335

Phiếu đăng ký ở nội trú kí túc xá trường đại học Tôn Đức Thắng


PHIẾU ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ

KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

                                     Kính gửi:        Ban Giám hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng

                                                             Ban quản trị Ký túc xá

Tôi tên là: …………………………………....…….Nam (Nữ)..................... Ngày sinh: ……………………

Nơi sinh: ……………………..……..............…Dân tộc: ……………....……Tôn giáo: …………………….

Số CMND: ……………………...........Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: ………………………….....

Mã số SV:……….…………Lớp: ………...............Khoa (ngành): …………………........... Khoá: ...………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………....................………………………….

Điện thoại liên hệ: …………...................……………. Địa chỉ email: ………………………………………

Họ tên cha: ……………………………….........….Năm sinh: ….........……… Nghề nghiệp: ..……..………

Họ tên mẹ:…………………………...…………… Năm sinh: ……………..... Nghề nghiệp: ……........……

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………..Điện thoại:………...........…………

Tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ TDTT :………………………………………………………………

 

Thuộc các đối tượng sau (đánh dấu X vào ô phù hợp):

1. Bản thân là anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh.

2. Là con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

3. Con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh xét theo thứ tự xếp hạng (1/4; 2/4; 3/4; 4/4).

4. Con đẻ của những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học (được cấp giấy công nhận dị dạng, dị tật).

5. Là người dân tộc thiểu số, có bố hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

6. Có hộ khẩu và sinh sống tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn (Chương trình 135/CP) ít nhất trong 3 năm cuối của bậc phổ thông trung học.

7. Sinh viên là người khuyết tật, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa (thí dụ: cư ngụ tại Làng SOS).

8. Là con em gia đình thuộc diện xoá đói giảm nghèo theo quy định của nhà nước (thí dụ: gia đình có Sổ hộ nghèo).

9. Sinh viên là Đảng viên, bộ đội, công an đã hoàn thành nghĩa vụ và xuất ngũ.

10. Sinh viên tham gia công tác Đoàn-Hội, Đội sinh viên tự quản, sinh viên có nhiều thành tích trong Chương trình giáo dục ba nội dung đạo đức (đối với sinh viên các năm thứ 2, 3, 4).

11. Sinh viên là con, là anh chị em ruột của Cán bộ công đoàn (cấp Ủy viên Ban chấp hành trở lên) đang công tác tại LĐLĐ cấp Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện hoặc Công đoàn ngành tương đương (Cấp trên cơ sở, không thuộc các quận huyện nội thành TP. Hồ Chí Minh).

 12. Đối tượng ưu tiên khác: ...........................................................................................................................

 ……………………………………………………………………………………………………………................................                                          

             Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Khi được giải quyết vào ở nội trú, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc các qui định của trường, Nội qui của Ký túc xá. Nếu vi phạm tôi chấp nhận chịu mọi hình thức xử lý của Nhà trường và Ban quản trị ký túc xá.

                                

TP. Hồ Chí Minh, Ngày ... tháng .... năm 20…

Kính đơn

(ký ghi rõ họ tên)

Download file tại đây